Rychlý kontakt

ZEM, a.s.
č.p. 73,
503 62 Lužec nad Cidlinou

T: 495 490 374
zem@zem.cz

IDDS pqug4xw

Rostlinná výroba

ZEM, a.s. hospodaří z největší části v řepařském výrobním typu. A to od lehčího až po těžší typy půd. Díky rozmanitosti typů půd není rostlinná výroba firmy úzce zaměřená, ale rozsahem pokrývá většinu v ČR pěstovaných plodin. Průměrná nadmořská výška je 240 m. Průměrné srážky za posledních 50 let činí 608 mm/rok.

Firma disponuje dostatečnými skladovacími kapacitami, včetně možnosti posklizňové úpravy (sušení, čištění apod.).
Základní členění rostlinné výroby společnosti ZEM, a.s. - 3 oblasti.

  • Bydžovsko
  • Končice (okr. Kolín)

Výměry v ha:

Oblast Orná půda Louky Celkem
Bydžovsko
3753
301
4 054
Končice
300
16
316
ZEM, a.s. - celkem
4 053
317
4 370


Struktura hlavních pěstovaných plodin:

Plodina Produkce

Obiloviny – pšenice

12.000 tun
z toho potravina 6.000 tun
Ječmen 1.000 tun ozimu
1.200 sladovnického
Kukuřice na zrno 1.200 tun
Cukrovka 20.000 tun
Řepka 3.000 tun

Krmné plodiny jsou určeny pro živočišnou výrobu:

  • Vojtěška
  • Kukuřice na zeleno

Kontakt:

René Tomášek - rostlinná výroba
GSM: +420 606 756 291
E-mail: rene.tomasek@zem.cz

David Bejšovec - rostlinná výroba
GSM: +420 606 756 289
E-mail: david.bejsovec@zem.czeBRÁNA webarchitect